ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul....

INŻYNIER KONTRAKTU: Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych w Poznaniu / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych w Poznaniu / 2018

02.03.2018 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o.na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych”.

Zakres planowanego remontu ul. Palacza obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów oraz wszystkich elementów infrastruktury drogowej. Dotychczasowa szerokość jezdni zostanie zachowana. Projekt przewiduje odtworzenie zieleni ulicznej poprzez nasadzenie drzew oraz zieleni niskiej. Nowa roślinność zostanie zabezpieczona przed niszczeniem i nieprawidłowym parkowaniem za pomocą słupków.

Koncepcja przewiduje również włączenie do ruchu ogólnego na ul. Palacza rowerzystów jeżdżących do i z Parku Heweliusza. Wzdłuż ul. Palacza rowerzyści poruszać się będą na zasadach ogólnych.

Zmieni się usytuowanie miejsc parkingowych ze skośnych na prostopadłe, a dla osób niepełnosprawnych zostaną wydzielone specjalne miejsca.