ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rewaloryzacja placu Kolegiackiego w Poznaniu / 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Rewaloryzacja placu Kolegiackiego w Poznaniu / 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Rewaloryzacja placu Kolegiackiego w Poznaniu / 2017

17.07.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego rewaloryzację placu Kolegiackiego w Poznaniu.

W ramach tego projektu nasi specjaliści z SAFEGE nadzorują następujące roboty budowlane:

  • wymiana nawierzchni,
  • przebudowa układu drogowego,
  • częściowa wymiana infrastruktury podziemnej,
  • budowa elementów architektonicznych i oświetlenia.

Inwestycja ma na celu przywrócenie świetności placu i skomunikowanie go z małym skwerem przy ul. Wodnej. W miejscu obecnie istniejącego parkingu będzie otwarta dla pieszych przestrzeń rekreacyjna wraz z terenami zielonymi, ławkami, fontanną, Zegarem Historii, Zaułkiem Poetów i Malarzy, ogródkami gastronomicznymi i stacją rowerów miejskich. Przewidziano także miejsce na działania kulturalne.

Dzięki tej realizacji pl. Kolegiacki będzie bardziej przyjazny dla mieszkańców i turystów.

Zobacz zdjęcia
SAFEGE Polska nadzoruje rewaloryzację placu Kolegiackiego w Poznaniu SAFEGE Polska nadzoruje rewaloryzację placu Kolegiackiego w Poznaniu SAFEGE Polska nadzoruje rewaloryzację placu Kolegiackiego w Poznaniu SAFEGE Polska nadzoruje rewaloryzację placu Kolegiackiego w Poznaniu