ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty budowlane sieci wodociągowej oraz kanalizacji...

INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty budowlane sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Bobrowiec, gm. Piaseczno / 2012 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty budowlane sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Bobrowiec, gm. Piaseczno / 2012 - 2013

Kontrakt z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na „Pełnienie funkcji Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Bobrowiec, gmina Piaseczno”.

Celem realizacji projektu było podłączenie mieszkańców wsi Bobrowiec do kanalizacji. W zakres projektu wchodziły następujące czynności:

  • wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej,
  • wybudowanie sieciowych pompowni ścieków,
  • wybudowanie sieci wodociągowej,
  • wybudowanie odgałęzień kanalizacji sanitarnej i wodociągowych do przyległych posesji, zapewnienie zasilania elektrycznego przepompowni ścieków.

Łącznie w skład projektu weszły następujące elementy:

  • budowa wodociągów długości 7261 m,
  • 42 odgałęzienia do posesji o długości 1349 m,
  • kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości 10662 m,
  • 558 odgałęzień do posesji o długości 2700,5 m,
  • 5 sieciowych przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym
  • 883,5 m przewodów tłocznych.