ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: RoweLove Rataje - trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje...

INŻYNIER KONTRAKTU: RoweLove Rataje - trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II w Poznaniu / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: RoweLove Rataje - trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II w Poznaniu / 2018

18.04.2018 podpisaliśmy kontrakt ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „RoweLove Rataje trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II w Poznaniu – odcinek A”.

Odcinek ten obejmuje teren od wysokości nieruchomości przy ul. Na Skarpie 97 do rejonu ul. Zamenhofa o długości ok. 350 metrów. Inwestycja będzie także polegała na przebudowie istniejącego chodnika o długości ok. 200 metrów w sąsiedztwie kościoła na os. Piastowskim, wzdłuż miejsc postojowych przy ul. Na Skarpie.

Przewidziane jest wybudowanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej oraz chodnik z kostki betonowej, jak również wykonanie oświetlenia oraz nasadzeń rekompensacyjnych i wysianie trawy w okolicy.