ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn - Goszczanowo w m. Gościmiec / 2024

29.04.2024 podpisaliśmy kontrakt z Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze na nadzór inwestorski na zadaniu „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn - Goszczanowo w m. Gościmiec”.

Zbudowany zostanie nowy most z dojazdami o parametrach drogi klasy G, o prędkości projektowej 60 km/h i miarodajnej 80 km/h. Całkowita długość tego rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej to 1 046 m. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko - drezdeneckim na terenie gmin Zwierzyn i Drezdenko.

Roboty budowlane prowadzone będą przy utrzymaniu ruchu na istniejącym moście i dojazdach do niego. Po wybudowaniu nowego mostu i części dojazdów ruch prowadzony będzie nową przeprawą, a istniejący most wraz z dojazdem od strony południowej zostanie rozebrany maksymalnie do poziomu wału powodziowego. Planuje się również wykonanie nasadzeń kompensacyjnych na nasypie drogowym.

Istniejący dojazd od strony północnej zostanie rozebrany do poziomu istniejącego wału przeciwpowodziowego i stanowił on będzie dodatkowe zabezpieczenie dojazdu do nowego mostu oraz przyległych terenów zabudowanych przed wysokimi stanami wód w Noteci.

Nasi eksperci zapewnią nadzór w branżach:

  • drogowa
  • mostowa - most nad Notecią
  • mostowa - przepust na terenie zalewowym rzeki Noteć oraz na rowie opaskowym
  • instalacyjna - przebudowa istniejącej sieci wodociągowej
  • elektryczna - przebudowa sieci elektroenergetycznej i budowa oświetlenia drogowego
  • branża teletechniczna.