ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i budowa...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i budowa nowej dla Volkswagen Poznań Sp. z o.o. / 2018

SEKTORY: , energetyka, budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i budowa nowej dla Volkswagen Poznań Sp. z o.o. / 2018

19.02.2018 podpisaliśmy kolejny kontrakt z firmą Volkswagen Poznań Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczącego zadania polegającego na:

  • wykonaniu rozbiórki stacji redukcyjno-pomiarowej gazu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu,
  • przebudowie istniejącego przyłącza gazu
  • budowie stacji pomiarowej IIº Q=8000 m3/h na terenie zakładu nr 1 Volkswagen Poznań przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu;
  • przebudowie instalacji gazowej wewnątrzzakładowej wraz z budową stacji redukcyjnej gazu II Q=8000 m3/h na terenie Zakładu nr 1 Volkswagen Poznań przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu.