ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Obwodnica Radomia

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i budowa...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i budowa nowej dla Volkswagen Poznań Sp. z o.o. / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i budowa nowej dla Volkswagen Poznań Sp. z o.o. / 2018

19.02.2018 podpisaliśmy kolejny kontrakt z firmą Volkswagen Poznań Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczącego zadania polegającego na:

  • wykonaniu rozbiórki stacji redukcyjno-pomiarowej gazu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu,
  • przebudowie istniejącego przyłącza gazu
  • budowie stacji pomiarowej IIº Q=8000 m3/h na terenie zakładu nr 1 Volkswagen Poznań przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu;
  • przebudowie instalacji gazowej wewnątrzzakładowej wraz z budową stacji redukcyjnej gazu II Q=8000 m3/h na terenie Zakładu nr 1 Volkswagen Poznań przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu.