ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ciepłowni miejskiej w Łomży o kocioł wodny o...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ciepłowni miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ciepłowni miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa / 2018

16.11.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ciepłowni miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”.

Specjaliści z SAFEGE będą sprawować nadzór nad budową kotła wodnego opalanego biomasą drzewną wraz z układem odzysku ciepła ze spalin ok. 2 MW. Kocioł będzie pracował samodzielnie latem na potrzeby c.w. i zimą wspólnie z kotłami WR-25, co pozwoli na całkowite uniezależnienie się eksploatacji sieci od prac remontowych i wyeliminuje przerwy w dostawach ogrzewania. Poprawi się tym samym efektywność pracy ciepłowni oraz dostosuje ona swoje procesy technologiczne do obowiązujących i przewidywanych wymogów ochrony środowiska.

Projekt realizowany będzie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.