ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego / łódzkiego – Radziejowice / 2010 - 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego / łódzkiego – Radziejowice / 2010 - 2014

Kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na usługę zarządzania projektem unijnym pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego / łódzkiego – Radziejowice – w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót”.

W ramach Projektu przewidziana była realizacja następujących etapów:

  • Etap I: Budowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 8 na przecięciu z ul. Skierniewicką w km 413+619,94.
  • Etap II: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego – Radziejowice (bez węzła) od km 408+753 do km 418+400.
  • Etap III: Budowa węzła drogowego w Radziejowicach w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 419+050.
  • Etap IV: Budowa węzła drogowego w Adamowicach w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 409+588 (załączone w celach informacyjnych).
INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego / łódzkiego – Radziejowice / 2010 - 2014

W zakres zamówienia wchodziły następujące elementy:

Rozbudowa istniejącej dwujezdniowej drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego – Radziejowice (w tym budowa węzła Radziejowice w miejscu istniejącego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na przecięciu DK nr 8 z drogą wojewódzką nr 579 oraz węzła Adamowice), z wyłączeniem wybudowanego wcześniej węzła Mszczonów.
Kompleksowy zakres inwestycji wymaga przebudowy sieci lokalnego układu drogowego oraz istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowaną drogą oraz wykonanie urządzeń ograniczających negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko.

Celem inwestycji jest dostosowanie tej drogi do parametrów trasy ekspresowej na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do Radziejowic. Dzięki zmianom na drodze należącej do sieci dróg krajowych o znaczeniu międzynarodowym znacznie poprawi się bezpieczeństwo i płynność ruchu, na czym skorzystają kierowcy.