ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi woj. nr 305 na odc. od granicy powiatu...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi woj. nr 305 na odc. od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego / 2017 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi woj. nr 305 na odc. od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego / 2017 - 2018

03.04.2017 podpisaliśmy - w konsorcjum z firmą BBF Sp. z o.o. - kontrakt z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotowa Inwestycja obejmuje m.in.:

 • rozbudowę drogi na długości 8,4 km o nawierzchni bitumicznej,
 • wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych,
 • budowę nowych konstrukcji nawierzchni,
 • przebudowę obiektów inżynierskich,
 • przebudowę i budowę skrzyżowań,
 • przebudowę i budowę zatok autobusowych,
 • przebudowę i budowę chodników,
 • budowę ciągów rowerowych,
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie zjazdów,
 • ustawienie stalowych barier ochronnych,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • nasadzenie drzew i krzewów,
 • oznakowanie drogi.