ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi woj. nr 728 relacji Grójec – Nowe...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi woj. nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi woj. nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą / 2018

16.11.2018 podpisaliśmy kontrakt z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla „Rozbudowy drogi woj. nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą”.

W ramach tego zamówienia przewiduje się wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i wykończeniowych. Wykonane zostanie  odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnia, przepusty oraz zieleń drogowa. Prace obejmą również oświetlenie uliczne i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Przebudowie ulegną też sieci elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociągowa, gazowa, sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć kanalizacji sanitarnej.