ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz /...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz / 2016 - 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz / 2016 - 2017

01.08.2016 podpisaliśmy kontrakt z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz w m. Wyrzysk”.

Projekt obejmie wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk – Gołańcz na odcinku około 2,15 km, znajdującym się w mieście Wyrzysk w powiecie pilskim. Inwestycja polega na remoncie i wzmocnieniu istniejącej jezdni, rozbiórce i regulacji istniejących krawędzi jezdni, odnowie skrzyżowań, zjazdów oraz budowie i remoncie chodników i zatok autobusowych. Podczas prac zastosowana zostanie stała organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome).

Usługa nadzoru inwestorskiego obejmie wszystkie prace związane z pełnieniem kompleksowego nadzoru budowlanego, wykonaniem geodezyjnych obmiarów kontrolnych, sprawdzających obmiarów geodezyjnych wykonanych przez geodetę Wykonawcy Robót Budowlanych wraz z kontrolą rozliczenia rzeczowego i finansowego robót będących przedmiotem nadzoru.