ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Linia Kolejowa nr 7

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727, relacji Klwów -...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727, relacji Klwów - Przysucha - Szydłowiec - Wierzbica / 2015 - 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727, relacji Klwów - Przysucha - Szydłowiec - Wierzbica / 2015 - 2017

Kontrakt z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727, relacji Klwów - Przysucha - Szydłowiec - Wierzbica na odcinkach od 10+195 do km 10+972, od km 11+400 do km 11+860, od km 12+400 do km 13+190, od km 13+770 do km 17+150, od km 18+400 do km 19+667, na terenie powiatu przysuskiego (gminy: Potworów, Przysucha) województwa mazowieckiego”.

Przedmiotem projektu jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu, kontroli i nadzorze nad gruntowną modernizacją drogi wojewódzkiej 727 przebiegającej głównie przez teren gminy Przysucha oraz gminy Potworów.