ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Most na rz. Bug w Małkini

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów / 2018 - 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów / 2018 - 2019

11.06.2018 podpisaliśmy kontrakt z Województwem Lubelskim, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie na pełnienie nadzoru inwestorskiego i rozliczenia finansowego i rzeczowego – funkcji inżyniera przy realizacji zamówienia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów”. Inwestycja obejmie rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km. Droga ta położona jest na terenie miast Parczew, Lubartów oraz gmin Parczew, Siemień, Niedźwiada, Ostrówek, Lubartów.

Inwestycja obejmować będzie:

 • dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do klasy „G”,
 • przebudowę dróg publicznych i wewnętrznych krzyżujących się z DW 815,
 • budowę ścieżek rowerowych i chodników (z zapewnieniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych),
 • budowę zatok autobusowych,
 • przebudowę obiektów mostowych,
 • budowę i przebudowę elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących,
 • budowę dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego,
 • realizację obsługi komunikacyjnej działek przylegających do projektowanej inwestycji poprzez budowę zjazdów bezpośrednich,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • oświetlenie w rejonie przejść dla pieszych,
 • budowę przejść dla zwierząt i nasadzenia zieleni,
 • usunięcie kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą techniczną,
 • budowę miejsc do ważenia i kontroli pojazdów dla ITD w Lublinie.