ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odc. 2,5 km / 2023 - 2031

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odc. 2,5 km / 2023 - 2031

21.09.2023 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie na nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja Inżyniera przy realizacji zamówienia “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odcinku od km ok. 71+590 do km ok. 73+900".

Jest to już siódma współpraca SAFEGE z tym Zamawiającym.

Projekt przewiduje przebudowę odcinka drogi ok. 2,5 km wraz infrastrukturą w celu unowocześnienia infrastruktury, zwiększenia bezpieczeństwa poprzez poprawę nawierzchni, budowę chodników i ścieżek rowerowych, jak również uregulowania odprowadzania wód opadowych i napływowych, co ma zapobiec okresowemu zalewaniu drogi powodującemu wyłączenie jej z ruchu.

Zadania naszych Ekspertów obejmują nadzór inwestorski wraz z badaniami i pomiarami kontrolnymi, a także rozliczanie robót branżowych, w skład których wchodzą roboty z zakresu branż drogowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej i sanitarnej.