ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel – Kraśnik...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel – Kraśnik – rozbudowa i przełożenie drogi wojewódzkiej nr 833 w Kraśniku / 2020 - 2028

12.08.2020 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie na nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcję Inżyniera przy realizacji zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel – Kraśnik – rozbudowa i przełożenie drogi wojewódzkiej nr 833 w m. Kraśnik”.

Zakres robót, które nadzorować będą nasi specjaliści obejmuje:

  • rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel - Kraśnik (dł. 2,8 km)
  • rozbudowę i przełożenie drogi wojewódzkiej Nr 833 w m. Kraśniku (dł. 5,7 km) między projektowanymi skrzyżowaniami z ul. Graniczną i DK19 (ul. Lubelska) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Urzędów, Kraśnik, Lasy.

W projekcie przewidziano oczywiście udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie finansowane jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.