ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 838 Głębokie –...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice / 2019 - 2028

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice / 2019 - 2028

11.10.2019 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie na nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe (funkcja inżyniera) przy realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Wieprz w m. Trawniki oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice na odc.od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do mostu na rz. Wieprz”.

Pierwsza część inwestycji obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 838 o długości 360 m wraz z rozbudową mostu, w tym m.in.:

 • rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu na rzece Wieprz,
 • rozbudowę drogi wojewódzkiej na dojeździe do mostu,
 • rozbiórkę istniejących wałów kierunkowych,
 • rozbudowę istniejących nieużytkowanych podpór mostu,
 • budowę mostu tymczasowego wraz z dojazdami i ich rozbiórkę po zakończeniu robót,
 • wykonanie umocnienia skarp i dna rzeki Wieprz w rejonie mostu,
 • budowę chodników, oświetlenia, drogi technicznej do obiektu mostowego, przebudowę i budowę zjazdów,
 • budowę i przebudowę systemu odprowadzenia wód powierzchniowych, w tym wylotów do rzeki Wieprz,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • wycinkę wszystkich drzew i krzewów kolidujących z rozbudowywaną drogą i jej elementami
 • wykonanie nowego mostu stałego czteroprzęsłowego o konstrukcji sprężonej belkowo-płytowej o parametrach: długość całkowita 238,60 m, szerokość 13,70 m.
INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice / 2019 - 2028

W zakres drugiej części inwestycji wchodzi odcinek drogi o dł. 3,09 km. Prace na nim obejmą m.in.:

 •  roboty przygotowawcze, wycinkę drzew i krzewów,
 •  roboty rozbiórkowe w zakresie nawierzchni,
 •  przebudowę i wykonanie rowów przydrożnych,
 •  wykonanie nawierzchni dróg, zjazdów, zatok autobusowych, chodników,
 •  przebudowę wlotów na skrzyżowaniach z drogami bocznymi,
 •  budowę nowych oraz przebudowę istniejących zjazdów,
 •  wykonanie zatoki autobusowej wraz z peronem przystankowym,
 •  wykonanie poboczy,
 •  wykonanie wpustu deszczowego przy zatoce autobusowej,
 •  wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.