ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa hali logistycznej, hali wysyłki oraz budowa i...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa hali logistycznej, hali wysyłki oraz budowa i rozbudowa magazynu wysokiego składowania w Swarzędzu / 2016 - 2018

SEKTORY: budownictwo,
INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa hali logistycznej, hali wysyłki oraz budowa i rozbudowa magazynu wysokiego składowania w Swarzędzu / 2016 - 2018

Kontrakt z firmą Tekktura Sp. z o.o. Sp. k. na pełnienie funkcji Construction Managera dla zadania: „Rozbudowa hali logistycznej, hali wysyłki oraz budowa i rozbudowa magazynu wysokiego składowania w Swarzędzu”.

Inwestycja polega na pełnieniu funkcji Zarządzającego Budową Obiektu w trakcie rozbudowy centrum montażowo-logistycznego firmy Blum Polska, która obejmuje:

  • rozbudowę istniejącej jednokondygnacyjnej hali logistycznej;
  • rozbudowę hali wysyłki;
  • rozbudowę dwukondygnacyjnej hali logistycznej;
  • rozbudowę tackowego magazynu wysokiego składowania;
  • budowę nowego, paletowego magazynu wysokiego składowania;
  • rozbudowę i przebudowę układu drogowego, w tym istniejącej infrastruktury podziemnej, drogi pożarowej, placu manewrowego.