ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Baranowie / 2016

01.04.2016 podpisaliśmy umowę z Gminą Baranowo na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad „Rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Baranowie”.

Nadzorowana inwestycja obejmuje:

 • budowę dodatkowego zbiornika retencyjnego o pojemności 200 m3 wraz z podłączeniem do dwóch istniejących zbiorników;
 • wymianę pomp, sond hydrostatycznych i wodomierzy w studniach głębinowych;
 • uzupełnienie ok. 25% złoża w filtrach;
 • wymianę kompresora na dmuchawę do płukania filtrów;
 • zakup kompresora do sterowania pracą zaworów pneumatycznych;
 • wymianę zaworów pneumatycznych przy filtrach;
 • wymianę sterowania pracą filtrów;
 • wymianę dwóch pomp o mocy 5.5 kW w zestawie hydroforowym;
 • wymianę pomp w pompowni wód popłucznych;
 • wymianę wodomierzy na rurociągach odprowadzających wodę do sieci wodociągowej;
 • modernizację sterowania pracy SUW oraz powiadamiania o stanach alarmowych;
 • montaż baterii kondensatorów w celu wyeliminowania opłat za pobieraną energię bierną.