ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Most na rz. Bug w Małkini

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Baranowie / 2016

01.04.2016 podpisaliśmy umowę z Gminą Baranowo na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad „Rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Baranowie”.

Nadzorowana inwestycja obejmuje:

  • budowę dodatkowego zbiornika retencyjnego o pojemności 200 m3 wraz z podłączeniem do dwóch istniejących zbiorników;
  • wymianę pomp, sond hydrostatycznych i wodomierzy w studniach głębinowych;
  • uzupełnienie ok. 25% złoża w filtrach;
  • wymianę kompresora na dmuchawę do płukania filtrów;
  • zakup kompresora do sterowania pracą zaworów pneumatycznych;
  • wymianę zaworów pneumatycznych przy filtrach;
  • wymianę sterowania pracą filtrów;
  • wymianę dwóch pomp o mocy 5.5 kW w zestawie hydroforowym;
  • wymianę pomp w pompowni wód popłucznych;
  • wymianę wodomierzy na rurociągach odprowadzających wodę do sieci wodociągowej;
  • modernizację sterowania pracy SUW oraz powiadamiania o stanach alarmowych;
  • montaż baterii kondensatorów w celu wyeliminowania opłat za pobieraną energię bierną.