ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki ściekowej w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki ściekowej w gminie Siechnice – modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach / 2017 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki ściekowej w gminie Siechnice – modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach / 2017 - 2018

11.10.2017 podpisaliśmy kontrakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu  pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki ściekowej w gminie Siechnice – modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach”.

W ramach tej Inwestycji nastąpi zwiększenie wydajności istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Zachodniej w Siechnicach poprzez wzrost jej przepustowości oraz poprawa jakości już oczyszczonych ścieków. Projekt stanowi kolejny etap działania w celu ograniczenia odorów związanych z oczyszczaniem ścieków w Siechnicach i umożliwi Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Świętej Katarzynie rozpoczęcie dalszego etapu inwestowania, polegającego na zamknięciu oczyszczalni ścieków Bioblok przy ul. Rataja.

Niniejsze zadanie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.