ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa zakładu przemysłu chemicznego w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa zakładu przemysłu chemicznego w południowej Polsce / 2019 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa zakładu przemysłu chemicznego w południowej Polsce / 2019 - 2020

24.05.2019 podpisaliśmy pięć kontraktów z dużym zakładem przemysłu chemicznego na pełnienie funkcji nadzorów inwestorskich. Projekty te dotyczą ekspansji zakładu znajdującego się na południu Polski, a obejmować będą między innymi nadzór nad:

  • budową stacji transformatorowo-rozdzielczej, linii kablowych SN, nN i sterowniczych (w tym budowa budynku stacji elektroenergetycznej z dostawą, montażem i podłączeniem rozdzielni, zasilaczy, baterii i szaf, prace dot. mostów szynowych, linii kablowych, linii zasilających i sterowniczych, remont estakad, wykonanie tras kablowych oraz instalacji elektrycznej);
  • budową centrum badawczo-rozwojowego (w tym budowa dwóch wolnostojących budynków: budynku dwukondygnacyjnego na laboratoria, halę, stołówkę i sale konferencyjne oraz budynku jednokondygnacyjnego na magazyn substancji chemicznych; ponadto wykonane będą wiaty i budynek trafostacji, a teren wokół zagospodarowany poprzez wykonanie dróg, dojazdów, miejsc postojowych z infrastrukturą techniczną oraz elementami małej infrastruktury);
  • budową hali magazynowej (w tym budowa hali o pow. ok. 1000 m2 i wys. użytkowej ok. 5 m z niezbędną infrastrukturą techniczną i placem manewrowym);
  • rozbudową laboratorium (dostosowanie do zwiększonej produkcji);
  • posadowieniem specjalistycznej instalacji chemicznej.