ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: ROZBUDOWA KONTENEROWEGO TERMINALA PRZEŁADUNKOWEGO WRAZ Z...

INŻYNIER KONTRAKTU: ROZBUDOWA KONTENEROWEGO TERMINALA PRZEŁADUNKOWEGO WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA TERENIE MIASTA BRZEG DOLNY PRZY UL. SIENKIEWICZA 6 / 2022 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: ROZBUDOWA KONTENEROWEGO TERMINALA PRZEŁADUNKOWEGO WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA TERENIE MIASTA BRZEG DOLNY PRZY UL. SIENKIEWICZA 6 / 2022 - 2023

08.06.2022 podpisaliśmy kontrakt z firmą PCC Intermodal S.A. na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie miasta Brzeg Dolny przy ul. Sienkiewicza 6”, realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

Reprezentowaliśmy Inwestora poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na inwestycję.

Zakres prac budowlanych, które były objęte nadzorem to m.in.:

  • przeprowadzenie niezbędnych rozbiórek w ramach prac przygotowawczych
  • wybudowanie elementu płyty terminala oraz odtworzenie płyty terminala
  • wybudowanie 2 sztuk fundamentów suwnicy wraz z montażem szyn suwnicowych
  • montaż odbojów, hamulców burzowych
  • wybudowanie komory zasilania suwnicy, zbiornika ppoż. wraz z siecią ppoż., niezbędnych instalacji elektrycznych, energetycznych i teletechnicznych
  • wykonanie 2 odcinków drenażu wgłębnego
  • wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego na terminalu.

Z kolei zakres obszarów, w jakich zapewniliśmy specjalistów to m.in. branże: konstrukcyjno-budowlana, drogowa, kolejowa, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji i urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Całość robót (poza drogowymi i torowymi) polegała na budowie dwóch belek żelbetowych stanowiących fundament pod szynę suwnicową. Każda o długości ok. 700 m w rozstawie ok. 46 m. Na belkach  zamontowano szyny, po których będą jeździły dwie ogromne suwnice. Rozpiętość wzdłuż górnej belki suwnicy to ponad 60 m, zaś całkowita wysokość to ponad 20 m. Ciekawostką jest fakt, że ze względu na ciężar suwnic i przenoszonego ładunku żelbetowe belki nie mogły być wykonane bezpośrednio na gruncie: są posadowione na żelbetowych palach o średnicy 0,5 m. Każdy pal jest zagłębiony na 8 metrów w grunt. Pale są rozmieszczone maksymalnie co 2 metry. Każda belka jest więc posadowiona na ok. 350 palach. Całkowita rozpiętość każdej z suwnic umożliwia operacje przeładunkowe obejmujące cztery tory kolejowe, trzy pasy ruchu samochodów ciężarowych oraz 9 rzędów pól składowych kontenerów na płycie betonowej terminala.

Suwnice na Terminalu PCC Intermodal w Brzegu Dolnym będą uzbrojone w różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa, czujniki i kamery, umożliwiające operatorowi w sposób bezpieczny i komfortowy  obsługę zdalną tj. za pomocą urządzeń i monitorów zlokalizowanych w dyspozytorni.

Celem projektu było ulepszenie infrastruktury terminala, co wpłynie na wzmocnienie gospodarki regionu.