ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa magazynu stali na terenie Śląskiego Centrum...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa magazynu stali na terenie Śląskiego Centrum Logistyki w Gliwicach / 2019 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa magazynu stali na terenie Śląskiego Centrum Logistyki w Gliwicach / 2019 - 2020

03.06.2019 podpisaliśmy kontrakt ze Śląskim Centrum Logistyki S.A. na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji „Rozbudowy magazynu stali E na terenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach przy ul. Portowej 28”.

Śląskie Centrum Logistyki istnieje 30 lat, należy w większości do samorządu Gliwic, a obsługuje m.in. gliwicki port rzeczny, kolejowy i drogowy terminal przeładunkowy, magazyny i biura.

Projekt, który będą nadzorować nasi eksperci przewiduje rozbudowę magazynu wyrobów stalowych, która zwiększy jego powierzchnię z 4,8 tys. m2 do 7,8 tys. m2, wykonanie nasadzenia zieleni, wykonanie parkingów, wykonanie zatok manewrowych, korektę przyłączy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z nowym układem zagospodarowania budynku. W magazynie znajdują się m.in. suwnice do szybkiego przeładunku wyrobów stalowych, wewnętrzny kolejowy tor przeładunkowy, urządzenia do kontroli warunków składowania, zaplecze do cięcia stali i pomieszczenia biurowe. Przedmiotem działalności magazynu będzie magazynowanie blach stalowych oraz konfekcjonowanie blach – przycinanie i wypalanie.

 • Całkowita powierzchnia zabudowy 3 488,56 m2
 • Całkowita powierzchnia użytkowa 3 479,32 m2
 • Kubatura 46 886,24 m3
 • Powierzchnia zajęta przez tor kolejowy 465,20 m2
 • Powierzchnia postojowa dla samochodów w świetle bram 111,8 m2
 • Powierzchnia ciągów komunikacyjnych pieszych 282,94 m2
 • Powierzchnia magazynowa (z wyłączeniem torowiska, komunikacji pieszej oraz miejsc postojowych) 2371,5 m2

Specjaliści z SAFEGE będą zarządzać inwestycją w sposób całościowy, a mianowicie:

 • weryfikacją ofert złożonych w postępowaniu przetargowym
 • weryfikacją i uzgodnieniem projektu rozbiórkowego i budowlanego (prace od projektowania dokumentacji technicznej po roboty budowlane)
 • uzgodnieniem niezbędnych pozwoleń
 • przygotowaniem i organizacją procesu budowlanego
 • rozliczaniem etapów prac pod względem finansowym, zgodności z kosztorysem i ofertą
 • i w końcu - pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru nad wszystkimi branżami.

To nasz kolejny projekt w Gliwicach - w których rozpoczęliśmy działalność niemal dwie dekady temu.

Zobacz zdjęcia
Śląskie Centrum Logistyki - Magazyn Stali Śląskie Centrum Logistyki - Magazyn Stali Śląskie Centrum Logistyki - Magazyn Stali Śląskie Centrum Logistyki - Magazyn Stali Śląskie Centrum Logistyki - Magazyn Stali Śląskie Centrum Logistyki - Magazyn Stali Śląskie Centrum Logistyki - Magazyn Stali Śląskie Centrum Logistyki - Magazyn Stali Śląskie Centrum Logistyki - Magazyn Stali Śląskie Centrum Logistyki - Magazyn Stali