ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych w zakładzie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych w zakładzie produkcyjnym WYBOROWA w Zielonej Górze / 2014 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych w zakładzie produkcyjnym WYBOROWA w Zielonej Górze / 2014 - 2015

Kontrakt z firmą WYBOROWA S.A na Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej dla zadania: Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych w zakładzie produkcyjnym w Zielonej Górze.

Zakres prac SAFEGE to m.in. uczestnictwo w przekazaniu placu budowy Generalnemu Wykonawcy Robót oraz uczestnictwo w przygotowaniu zawiadomienia i zgłoszenia do PINB i PIP zamiaru rozpoczęcia robót oraz objęcia obowiązków Inspektorów Nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej.

Czynności zasadnicze na etapie realizacji robót to między innymi:

  • prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym nadzoru i kontroli
  • kontrola nad zgodnością realizacji z dokumentacją i przepisami prawa
  • nadzór na realizacją prac i usuwaniem usterek w zakresie branż architektura i konstrukcja
  • odbiory częściowe prac, odbiory robót zanikających w zakresie branż architektura i konstrukcja
  • współpraca z projektantem
  • opiniowanie Klientowi oraz przedstawienie do zatwierdzenia protokołów do celów płatności    sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę Robót w zakresie branż architektura i konstrukcja
  • opiniowanie zasadności i możliwości technicznych wprowadzenia do realizacji rozwiązań zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych wnioskowanych przez strony procesu budowlanego w zakresie branż architektury i konstrukcji
  • oraz czynności końcowe w tym: udział w komisji odbiorowej, sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej, zorganizowanie i nadzorowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie branży architektura i konstrukcja.