ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce / 2017 - 2025

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce / 2017 - 2025

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce / 2017 - 2025

30.08.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Ostrołęką na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji Projektu pn.: „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka".

Inwestycja ta dzieli się na dwa zadania:

  1. budowa tymczasowej przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi,
  2. rozbudowa istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61.

Przeprawa będzie zaczynała się za wjazdem na stację benzynową Statoil przy ul. Obozowej i doprowadzi do ul. Spacerowej. Nowy most o długości prawie 620 metrów wraz z dojazdami zostanie poprowadzony równolegle do starego. Planowana szerokość jezdni wyniesie 6,5 m, a pobocza – 1,25 m z każdej strony. Ruch dla pieszych i rowerzystów będzie odbywał się starym mostem, a na czas jego remontu mostem Madalińskiego. W ramach Inwestycji zostanie również zbudowana droga dojazdowa z ul. Mostowej oraz droga dojazdowa do ul. Spacerowej. Most w większości zostanie zbudowany z metalu i stali, a fundament będą stanowić pale ze stalowych rur. Do budowy zostanie użyta konstrukcja MS-54, która ma na celu umożliwienie utrzymania ruchu drogowego w okresie specjalnym.

O projekcie: