ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia Kolejowa nr 7

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | inżynier kontraktu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie / 2014

inżynier kontraktu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie / 2014

inżynier kontraktu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie / 2014

Kontrakt z Gminą Gniewkowo na "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie".

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował budowę obiektów oczyszczalni ścieków w zakresie procesu oczyszczania biologicznego wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzenie rozruchu technologicznego. Przebudowa oraz remont obejmowały wykonanie następujących obiektów:

1. Obiekty projektowane:

 • Reaktor osadu czynnego
 • Koryto pomiarowe ścieków oczyszczonych
 • Pompownie osadu recyrkulowanego
 • Rozdzielnia

2. Obiekty istniejące do przebudowy lub remontu:

 • Pompownia ścieków P-1
 • Reaktor osadu czynnego
 • Komora rozdzielcza R-2
 • Budynek stacji dmuchaw
 • Stacja PIX
 • Przepompownia wód drenażowych
 • Komora rozdzielcza R-3
 • Przepompownia osadu nadmiernego

3. Międzyobiektowe instalacje technologiczne
4. Instalacje elektryczne i AKPiA.