ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie / 2012 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie / 2012 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie / 2012 - 2013

23.05.2012 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania nr 1 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie” Etap I i II, realizowanego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw”. Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską, a jego Partnerami byli: Miasto Węgrów, Gmina Liw i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie.

 

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie / 2012 - 2013

Celem inwestycji objętych projektem była modernizacja i budowa nowych systemów kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Węgrów i Gminy Liw. Realizacja inwestycji przyczyniła się do osiągnięcia polskich oraz europejskich standardów i norm jakościowych, a tym samym znaczącej poprawy ochrony środowiska naturalnego i jakości życia.
Projekt składał się z 4 głównych zadań:

  1. Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków
  2. Przebudowy kanalizacji sanitarnej w Węgrowie w obszarze ulic Rzemieślniczej, Żeromskiego, Nowej, Rynku i Piłsudskiego.
  3. Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Węgrowie.
  4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Liw (m. Ruchna i Ruchenka).