ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Linia Kolejowa nr 7

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu / 2018 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu / 2018 - 2020

12.12.2018 podpisaliśmy kontrakt z Teatrem im. Aleksandra Sewruka w Elblągu na pełnienie funkcji inwestora zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim dla zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej”.

Przebudowie będzie podlegał budynek 5-cio kondygnacyjny pełniący funkcje użyteczności publicznej. Inwestycja będzie polegała na remoncie i przebudowie istniejących powierzchni i rozbudowie Teatru o pracownie tematyczne oraz przestrzeń spełniającą różnorodne funkcje, tj. Małą Scenę, Salę prób czytanych i sytuacyjnych, zaplecze techniczne, powierzchnie ekspozycyjne, dostawy i instalacji wyposażenia pracowni.

Rozbudowa obejmuje utworzenie nowej bryły, tj. wejścia na Dużą Scenę do budynku Teatru od ul. Teatralnej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową parkingu. W efekcie prac powstanie budynek 5-cio kondygnacyjny o zwiększonych funkcjach użyteczności.