ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Świerklany (zadanie od 1 do 6) / 2014 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Świerklany (zadanie od 1 do 6) / 2014 - 2015

Kontrakt z Gminą Świerklany na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Świerklany (zadanie od 1 do 6)”.

Roboty obejmują wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2,81 km, w tym:

  • kolektor grawitacyjny PVC Æ 200 mm (rury SN8 z wydłużonym kielichem) – 2.125,85 mb,
  • kolektor grawitacyjny PVC Æ 160 mm (rury SN8 z wydłużonym kielichem) – 687,90 mb.

Realizacja inwestycji została podzielona na 6 zadań:

  1. Zadanie 1: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni PII-1 w rejonie ulicy Zamkowej
  2. Zadanie 2: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni PII-1 w rejonie ulicy Aleja
  3. Zadanie 3: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni PII-1 w rejonie ulicy Stawowej
  4. Zadanie 4: Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1, rejon ul. Polnej i Biasowickiej  kolektory
  5. Zadanie 5: Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1, rejon ul. Stokrotkowej, Makowej
  6. Zadanie 6: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Æ 200 w zlewni P1 w Świerklanach - rejon ulicy Leśnej.