ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze miasta i gminy Wołomin / 2014 - 2015

Kontrakt z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Wołominie na „Zarządzanie, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze miasta i gminy Wołomin”.

Przedmiotem niniejszego zamówienia było świadczenie usług zarządzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad umową, której przedmiotem są:

1. roboty budowlane:

  • Sieć kanalizacji sanitarnej (27 pozwoleń na budowę) - około 7,4 km kanalizacja grawitacyjna, około 2,2 km kanalizacja tłoczna, około 1,3 km odgałęzienia sieci oraz 4 pompownie ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  • Sieć kanalizacji deszczowej (5 pozwoleń na budowę) - około 1,1 km kanalizacja grawitacyjna, około 0,03 km tłoczny oraz 1 przepompownia ścieków deszczowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  • Sieć wodociągowa (5 pozwoleń na budowę) - około 0,7 km sieci wodociągowej

2. dostawa, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego na biogaz dla oczyszczalni ścieków „Krym”;
3. dostawa samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia sieci wraz z odzyskiem wody –zrealizowane;
4. działania promocyjne;
5. zarządzanie, kontrola i nadzór inwestorski dla realizacji projektu.