ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie / 2017 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie / 2017 - 2018

27.06.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Gniezno na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. : „Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie, na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec”.

Niniejsza Inwestycja obejmie przebudowę istniejącej drogi, łączącej Aleję Reymonta z ulicą Słoneczną na długości około 354 m, a także budowę nowej drogi – na odcinku od ulicy Słonecznej do ulicy Osiniec na długości około 450 m, doprowadzającej do terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej SSE i obszaru przemysłowego Miasta Gniezna.

W ramach tego zadania powstaną także:

  • sygnalizacja świetlna i dźwiękowa,
  • chodniki i drogi rowerowe,
  • nowe ściany oporowe wraz
  • z poszerzeniem ścian wiaduktu,
  • odwodnienie powierzchniowe,
  • oznakowanie pionowe i poziome.

Projekt jest dofinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).