ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec / 2018 - 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec / 2018 - 2019

02.02.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Gniezno na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec”.

Na wspomnianym odcinku zbudowana zostanie zupełnie nowa droga, która zapewni dojazd dużych pojazdów do strefy ekonomicznej i usprawni ruch w tej części miasta. Powstaną nowe ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie uliczne, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, odwodnienie układu drogowego i zieleń ochronna.

W ramach Zadania powstaną również m.in. :
- sygnalizacja świetlna i dźwiękowa,
- chodniki i drogi rowerowe,
- nowe ściany oporowe wraz z poszerzeniem ścian wiaduktu,
- odwodnienie powierzchniowe,
- oznakowanie pionowe i poziome.

Niniejsza Inwestycja obejmie przebudowę istniejącej drogi, łączącej Aleję Reymonta z ulicą Słoneczną na długości około 354 m, a także budowę nowej drogi – na odcinku od ulicy Słonecznej do ulicy Osiniec na długości około 450 m, doprowadzającej do terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej SSE i obszaru przemysłowego Miasta Gniezna. Projekt ten, dofinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), jest obecnie najważniejszym projektem dla Miasta Gniezna. Udrożnienie przejazdu ulicą Pod Trzema Mostami wpisane jest w koncepcję zrównoważonego rozwoju miasta. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków przekazanych przez Urząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego.