ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ulic na terenie osiedla...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ulic na terenie osiedla Zieliniec dla Volkswagen Polska Sp. z o.o. / 2016 - 2017

Logo Volkswagen.

30.08.2016 podpisaliśmy kontrakt z Volkswagen Polska Sp. z o.o na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji: „Rozbudowa układu drogowego ulic na terenie osiedla Zieliniec”.

Zadanie to ma związek z rozbudową fabryki samochodów użytkowych i komponentów Volkswagen Polska w Antoninku. Zgodnie z planami wyłączona z użyteczności publicznej
i włączona w teren fabryki zostaje ulica Smołdzinowska, która dotychczas rozdzielała tereny należące do Volkswagena, uniemożliwiając tym samym rozbudowę zakładu. Ulica ta to praktycznie jedyna przystosowana do transportu samochodowego droga, łącząca osiedle Zieliniec z pozostałymi częściami Poznania, stąd też potrzeba przebudowy całego układu komunikacyjnego i modernizacji innych ważniejszych ulic w rejonie osiedla Zieleniec. Władze poznańskiej fabryki przeznaczą na ten cel ok. 18 mln złotych.