ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka / 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka / 2017

31.08.2017 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na zarządzanie i nadzór nad realizacją Projektu pn.: „Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka”.

Projekt obejmie m.in.:

 • rozbiórkę nawierzchni jezdni ul. Grunwaldzkiej i tereny przyległe do niej;
 • rozbiórkę nawierzchni istniejących zatok autobusowych;
 • rozbiórkę dwóch kładek dla pieszych (po lewej i prawej stronie ul. Grunwaldzkiej) i jednego obiektu mostowego w ciągu istniejącej ul. Grunwaldzkiej nad strugą Flis;
 • rozbudowę ul. Grunwaldzkiej, która będzie posiadała dwie jezdnie o szer. 7 m (2x3,5m), chodniki o szer. min. 1,5 m i ciągi pieszo-rowerowe o szer. 3-3,7 m oraz wydzielony pas dla autobusów od skrzyżowania z ulicą Skośną do skrzyżowania z ulicą Flisacką o szer. 5 m;
 • rozbudowę ul. Skośnej i ul. Kolbego, która będą posiadały jedną jezdnię  o szer. 7 m, chodniki o szer. min 1,5 m. oraz ciągi pieszo-rowerowe o szer. 3,7 m i rowerowe szer. 2 m;
 • rozbudowę ul. Flisackiej i ul. Filtrowej, które będą posiadały jedną jezdnię  o szer. min. 6,5 m, chodniki o szer. min. 1,5 m, ciągi pieszo-rowerowe o szer. 3,7 m i rowerowe o szer. 2 m;
 • rozbudowę ulic: Czapla, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wróblowa, Wronia, Perlicza, Papuzia, Przejście, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, z których każda będzie posiadała jedną jezdnię o szer. min. 5 m, chodniki o szer. 1,5-2 m, ciągi pieszo-rowerowe o szer. 3,7 m i rowerowe o szer. 2 m;
 • budowę dróg dojazdowych;
 • budowę zatok autobusowych;
 • budowę mostu na strudze Flis;
 • budowę nowego oświetlenia zlokalizowanego w pasie dzielącym miedzy jezdnią a ciągiem pieszo rowerowym oraz w poboczu drogi lub chodnika oraz na ulicach: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Okopowa, Zielona i Flisacka;
 • budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami na ul. Grunwaldzkiej.

Projekt jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Struktura i Środowisko 2014-2020.