ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ul. Sypniewo w Poznaniu na odc. od ul. Silniki...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ul. Sypniewo w Poznaniu na odc. od ul. Silniki do pętli autobusowej Sypniewo / 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ul. Sypniewo w Poznaniu na odc. od ul. Silniki do pętli autobusowej Sypniewo / 2016

Kontrakt z Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działają Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na pełnienie funkcji Inżyniera przy realizacji przedsięwzięcia: „Rozbudowa ul. Sypniewo w Poznaniu na odcinku od ul. Silniki do pętli autobusowej Sypniewo”.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ulicy Sypniewo usytuowanej w południowo-wschodniej części miasta Poznania w dzielnicy Nowe Miasto. Prace obejmują wykonanie następujących robót budowlanych:

  • poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6 m., z wykonaniem nowych nakładek bitumicznych na całej szerokości drogi;
  • budowa chodników przy jezdni o szerokości zmiennej do 2 m.;
  • budowa lub przebudowa zjazdów do posesji;
INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ul. Sypniewo w Poznaniu na odc. od ul. Silniki do pętli autobusowej Sypniewo / 2016
  • budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia jezdni i chodników;
  • przebudowa przepustu pod drogą;
  • przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego;
  • wycinka drzew kolidujących z nowo rozbudowywaną drogą;
  • montaż barier energochłonnych.

Projekt ma na celu poprawę złej nawierzchni drogi i zapewnienie bezpiecznego dojazdu do miejscowości położonych przy granicy miasta: Koninko, Szczytniki.