ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Obwodnica Radomia

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej w Poznaniu / 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej w Poznaniu / 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej w Poznaniu / 2017

11.07.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ”Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od nowoprojektowanej pętli tramwajowo-autobusowej do połączenia z istniejącym układem drogowym ul. Unii Lubelskiej (odcinek IIIb)" w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Zegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej".

W zakres niniejszego zadania wchodzić będą następujące roboty budowlane:

  • budowa nowej jezdni, chodnika oraz drogi rowerowej,
  • budowa oświetlenia,
  • przebudowa sieci: kanalizacji deszczowej, gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej,
  • wycinka i nasadzenie drzew.

Modernizacja linii tramwajowej z torami o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych zagwarantuje trwałość, stabilność, poprawę bezpieczeństwa, ograniczenie emisji drgań i hałasu oraz poprawienie komfortu podróżowania.

Przebudowa ulicy Unii Lubelskiej poprawi natomiast komunikację pomiędzy istniejącym osiedlem przy ul. Falistej z centrum miasta, jak również - w przyszłości - obsłuży publicznym transportem zbiorowym rejon planowanej zabudowy mieszkaniowej na obecnie niezagospodarowanych obszarach.