ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Płytek Ceramicznych...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Płytek Ceramicznych CERRAD na terenie SSE Starachowice / 2014 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Płytek Ceramicznych CERRAD na terenie SSE Starachowice / 2014 - 2015

Kontrakt z firmą CERRAD Sp. z o.o. na Zarządzanie Projektem i Nadzór Inwestorski dla inwestycji związanej z „Rozbudową Zakładu Produkcyjnego Płytek Ceramicznych na terenie SSE Starachowice” - fabryka CERRAD na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice to najszybciej wybudowana i oddana do użytku fabryka płytek na świecie.

Realizacja przedsięwzięcia podzielona była na następujące fazy:

  • Faza I - objęła m.in. czynności przygotowawcze związane z realizacją umowy oraz weryfikację dokumentacji projektowej sporządzonej na zlecenie Inwestora przez RO.SA. - Hale Sp. z o.o.;
  • Faza II - objęła m.in. przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania ofertowego na wyłonienie Generalnego Wykonawcy oraz dostawców / podwykonawców. Faza ta objęła w szczególności analizę ofert oraz weryfikację i negocjowanie zapisów kontraktowych z Generalnym Wykonawcą oraz Podwykonawcami;
  • Faza III - objęła m.in. nadzór nad realizacją robót budowlanych, kompleksowe zarządzanie fazą realizacji wraz z egzekwowaniem od uczestników procesu budowlanego nałożonych na nich kontraktowo obowiązków, wprowadzenie procedur stanowiących o metodach zapewniania jakości i zgodności wbudowywanych urządzeń/ materiałów z wymaganiami zawartymi w umowach o realizację robót budowlanych dla Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, zarządzanie kosztami realizacji, udział przedstawicieli Inwestora Zastępczego w testach próbnych oraz odbiorach końcowych.
Zobacz zdjęcia
Fabryka płytek CERRAD w Starachowicach Fabryka płytek CERRAD w Starachowicach Fabryka płytek CERRAD w Starachowicach Fabryka płytek CERRAD w Starachowicach Fabryka płytek CERRAD w Starachowicach Fabryka płytek CERRAD w Starachowicach Fabryka płytek CERRAD w Starachowicach Fabryka płytek CERRAD w Starachowicach