ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozudowa ul. Cześnikowskiej oraz wymiana i budowa sieci...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozudowa ul. Cześnikowskiej oraz wymiana i budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Poznaniu / 2017 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozudowa ul. Cześnikowskiej oraz wymiana i budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Poznaniu / 2017 - 2018

18.09.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą AQUANET S.A. oraz Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działają Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego:

  1. rozbudowę ul. Cześnikowskiej – dla Miasta Poznania;
  2. wymianę i budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami – dla świadczącej usługi wodociągowo-kanalizacyjne spółki Aquanet S.A.

Niniejszy Projekt obejmie:

1. w ramach pierwszego zadania:

  • budowę nawierzchni drogowej,
  • budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem,
  • wymianę chodników,
  • budowę kanału technologicznego,
  • usunięcie kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych,
  • wykonanie oświetlenia ulicznego;

2. w ramach drugiego zadania:

  • wymianę i budowę sieci wodociągowej o długości 468,58 m wraz z przyłączami wodociągowymi.