ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: System gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta...

INŻYNIER KONTRAKTU: System gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sulejówek / 2020 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: System gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sulejówek / 2020 - 2023

14.08.2020 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Sulejówek na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu nad projektem pn.: „System gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sulejówek” w ramach projektu pn.: „System gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sulejówek”.

Cele przedsięwzięcia to:

 • rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych na terenie miasta - poprawi to sytuację związaną z podtopieniami i zalewaniem niektórych rejonów w czasie dużych opadów, a jednocześnie powstanie system retencjonowania wody, którą będzie można wykorzystać w okresach suchych
 • zwiększenie ilości zatrzymanych i retencjonowanych wód opadowych i opóźnienie ich odpływu z miejsca powstania
 • zwiększenie poziomu wykorzystania wód opadowych
 • szersze wykorzystanie naturalnych metod zagospodarowania wód opadowych
 • zmniejszenie stężeń i likwidacja zanieczyszczeń wód opadowych
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w czasie gwałtownych opadów.

Projekt, który nadzorować będą nasi eksperci zapewni Miastu:

 • 19,9 km wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej
 • 5 wybudowanych urządzeń służących zagospodarowaniu wód opadowych
 • 2,57 km kw. powierzchni objętej systemem zagospodarowania wód opadowych
 • 1,16 km wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej
 • 43 667,20 m3 retencjonowanej wody (objętość)
 • 9 772 osoby objęte systemem zagospodarowania wód opadowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.