ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie...

INŻYNIER KONTRAKTU: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim / 2019 - 2027

INŻYNIER KONTRAKTU: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim / 2019 - 2027

28.10.2019 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Gorzów Wielkopolski na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy systemu informacji pasażerskiej i rozbudowy z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim”.

W ramach projektu zainstalowanych zostanie 38 tablic LED dynamicznej informacji pasażerskiej z systemem zapowiedzi głosowej na przystankach tramwajowych i autobusowych. System ten będzie sprzęgnięty z zestawami zainstalowanymi w pojazdach komunikacji miejskiej.

W części dotyczącej monitoringu miejskiego przewidziane jest zainstalowanie i włączenie do nowo zaprojektowanego Centrum Monitoringu Wizyjnego 15 nowych kamer, dzięki którym nowe obszary miasta zostaną objęte nadzorem.

Inwestycja ta jest częścią największego projektu inwestycyjnego realizowanego w Gorzowie Wielkopolskim od kilkudziesięciu lat. Projekt ten obejmuje swoim zasięgiem prawie całe miasto, a  dofinansowany jest z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.