ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy...

INŻYNIER KONTRAKTU: Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii - PPP / 2017 - 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii - PPP / 2017 - 2024

01.06.2017 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Wiązowna na pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Gminie Wiązowna”.

Inwestycja będzie sprawowana w następujących obiektach:

  • Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20 – termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20”;
  • Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zakręcie przy ul. Szkolnej 11 – termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie”;
  • Gimnazjum Publicznym w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 – termomodernizacja, przebudowa i adaptacja poddasza na cele oświatowe, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym pn. „Przebudowa oraz rozbudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części poddasza Publicznego Gimnazjum w Gliniance im. Jana Pawła II w Gliniance na cele oświatowe”;
  • Szkole Podstawowej w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 1 – w zakresie zgodnym z programem funkcjonalno-użytkowym pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gliniance”;
  • świetlicy wiejskiej w Woli Duckiej przy ul. Słonecznej 19 – w zakresie zgodnym z programem funkcjonalno-użytkowym pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświatowo-usługowego na przedszkole gminne ze świetlicą wiejską w Woli Duckiej”.