ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierz /...

INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierz / 2017 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierz / 2017 - 2018

03.07.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą Engie Technika Instalacyjna Sp. z o.o. na pełnienie wielobranżowego nadzoru technicznego oraz koordynację prac budowlanych nad termomodernizacją następujących budynków oświatowych w Zgierzu: Gimnazjum nr 3 na ul. B. Leśmiana 1, Szkoły Podstawowej nr 12 na ul. L. Staffa 26, Gimnazjum nr 2 na ul. 3 Maja 46 A, Szkoły Podstawowej nr 11 na ul. Dubois 26, Szkoły Podstawowej nr 3 na ul. Szczawińska 2, Szkoły Podstawowej nr 8 na ul. Boya Żeleńskiego 4, Miejskiego Przedszkola nr 7 na ul. Długa 62, Miejskiego Przedszkola nr 2 na ul. Boya Żeleńskiego 6, Miejskiego Żłobka na ul. Tuwima 21, Miejskiego Przedszkola nr 12 na ul. Gałczyńskiego 30, Miejskiego Przedszkola nr 13 na ul. Słowackiego 8, Szkoły Podstawowej nr 4 na ul. Łódzka 2, Szkoły Podstawowej nr 1 na ul. Piłsudskiego 1, Miejskiego Przedszkola nr 6 na ul. Gałczyńskiego 38, Szkoły Podstawowej nr 5 na ul. 1 Maja 63, Gimnazjum nr 1 na ul. Musierowicza 2, Gimnazjum nr 3 (cz. Basenowa) na ul. Leśmiana 1, Szkoły Podstawowej nr 10 na ul. Ozorkowska 68/70, Miejskiego Przedszkola nr 3 na ul. Mielczarskiego 26, Miejskiego Przedszkola nr 10 na ul. Ossowskiego 26, Miejskiego Przedszkola nr 9 na ul. Dubois 10, Miejskiego Przedszkola nr 15 na ul. Boya-Żeleńskiego 10 oraz  Miejskiego Przedszkola nr 8 na ul. Łódzka 86.

INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierz / 2017 - 2018

Inwestycja ta jest jedną z największych w Polsce pod względem zakresu i wartości wśród projektów termomodernizacyjnych. Termomodernizacja placówek przyczyni się do znacznych oszczędności środków, które miasto ponosi obecnie w związku z ich eksploatacją, a także do podniesienia estetyki budynków, które zostaną zmodernizowane.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.