ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynku "G" Szpitala Uniwersyteckiego...

INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynku "G" Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze / 2023

SEKTOR: budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynku

28.06.2023 podpisaliśmy kolejny kontrakt ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji budynku "G" Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. realizowanymi w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu pn. "Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

W ramach umowy nadzór inwestorski będzie pełniony w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego oraz w okresie rękojmi za wady wykonanych robót. W jej zakres wchodzi także nadzór nad prawidłowością oraz terminowością prac projektowych koniecznych do wykonania założeń projektu inwestycyjnego w trakcie prac budowlanych.

Jest to już kolejny, czwarty, projekt realizowany przez SAFEGE dla tego klienta.

Trudność tego standardowego remontu będzie związana z tym, że pralnia szpitala musi pracować bez przerw i zaburzeń. Prace będą musiały być w związku z tym odpowiednio koordynowane. Inwestycja będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę warunków pracy pracowników pralni.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.