ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego...

INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie / 2020 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie / 2020 - 2022

17.08.2020 podpisaliśmy kontrakt z Uniwersytetem Szczecińskim na kompleksową obsługę i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użytkowych Uniwersytetu Szczecińskiego, która przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz redukcji emisji CO2  do  atmosfery. Inwestycja, którą nadzorować będą nasi specjaliści zakłada realizację prac budowlanych części kampusu – budynków dydaktycznych A, B, C, D, E, F i G (Szczecin Pogodno) o łącznej powierzchni ok. 23 663 m2.

Celem inwestycji jest zmniejszenie zapotrzebowania na media przez zastosowanie nowoczesnych technologii, materiałów bardziej efektywnych pod względem ekologii oraz zastosowania energooszczędnego oświetlenia. Dodatkowo w ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się montaż instalacji OZE - paneli fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowej. Głównymi założeniami projektu są wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, modernizacja wentylacji, zastosowanie OZE i wymiana oświetlenia oraz opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z koniecznymi instalacjami zewnętrznymi.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Spójności, Oś Priorytetowa I – zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.