ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja placówek oświatowych w Poznaniu / 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja placówek oświatowych w Poznaniu / 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja placówek oświatowych w Poznaniu / 2019

05.04.2019 odpisaliśmy kolejny kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. kontrakt na nadzór nad inwestycją - czyli pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Poznania”.

Termomodernizacji zostaną poddane 4 placówki oświatowe. Proces, który będą nadzorować nasi inżynierowie z SAFEGE obejmie:

  • izolację ścian zewnętrznych, podłóg i stropodachów warstwą wełny mineralnej
  • wymianę stolarki drzwiowej i okiennej
  • modernizację instalacji c.o.
  • wymianę kotłowni.

Termomodernizacje będą dofinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W efekcie termomodernizacji budynki te staną się bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska.