ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo...

INŻYNIER KONTRAKTU: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie / 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie / 2015

Kontrakt ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach na zarządzanie i nadzór nad realizacją Inwestycji „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013«.

Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad robotami budowlanymi oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Zakres prac obejmuje:

1. budowę trasy rowerowej w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 i 79;
2. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację budowy Ponadregionalnej Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej na terenie województwa świętokrzyskiego:

  • wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 758 dla odcinków: Iwaniska – Ujazd; Ujazd – Konary; m. Pokrzywianka; Klimontów – Jachimowice,
  • wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 756 w m. Raków,
  • od granicy miasta Kielce (pętla autobusowa przy ul. Sukowskiej) do drogi wojewódzkiej nr 786 w Górkach Szczukowskich,
  • wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 728, przejście przez m. Plenna, wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad istniejącym ciekiem;

3. budowę Miejsc Obsługi Rowerzystów;
4. budowę kładki w m. Szczukowice wraz z dojazdami;
5. remonty: drogi wewnętrznej w Gminie Koprzywnica i Samborzec, drogi gminnej nr 331028 w Gminie Klimontów, skarpy i dna rowu na ul. Słodowej przy drodze gminnej Iwaniska, drogi powiatowej 0349T w Gminie Raków oraz 0356T w Gminie Daleszyce, drogi wewnętrznej w Gminie Daleszyce;
6. przebudowę drogi powiatowej 0355T m. Borków;
7. wykonanie stałej organizacji ruchu na odc. m. Sandomierz – gr. m. Kielce wraz z opracowaniem projektu stałej organizacji ruchu na odcinkach drogi wojewódzkiej nr 758 w m. Klimontów oraz na odcinku Rynek (pl. Wolności) - skrzyżowania ul. Młyńskiej z ul. Kościelną w m. Raków),
8. wykonanie stałej organizacji ruchu na odc. gr. m. Kielce – m. Końskie wraz z opracowaniem projektu stałej organizacji ruchu na odc. Gatniki – m. Końskie.

Zobacz zdjęcia
Trasy rowerowe - woj. świętokrzyskie Trasy rowerowe - woj. świętokrzyskie