ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta...

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II / 2013 - 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II / 2013 - 2016

Kontrakt z Wodociągami Płockimi Sp. z o.o. na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”, przetarg współfinansowany przez Unię Europejską ze smrodków funduszu spójności w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2007 – 2013.

Zakres robót podzielony był na dwa zadania:

1. Zadanie A: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka poprzez likwidację oczyszczalni Góry i Radziwie, budowa przepompowni ścieków na osiedlu Góry wraz z przewodem tłocznym oraz budowa przepompowni ścieków na osiedlu Radziwie wraz z przewodem tłocznym pod dnem Wisły, zapewniającym odprowadzenie ścieków do oczyszczalni Maszewo. Zadaniem Wykonawcy była m.in.:

  • likwidacja istniejących oczyszczalni ścieków w Górach i Radziwiu
  • wybudowanie dwóch pompowni w miejscu zlikwidowanych oczyszczalni
  • wybudowanie dwóch równoległych przewodów tłocznych od pompowni Góry do komory rozprężnej w pompowni Radziwie o dł. ok. 10 000 m (2 x 5 000 m)
  • wybudowanie dwóch równoległych przewodów tłocznych od pompowni Radziwie do komory połączeniowej z przewodem tłocznym do oczyszczalni w Maszewie wyniesie ok. 4 200 m (2 x 2 100 m).

2. Zadanie B: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice. Zakres zamówienia objął roboty związane z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie osiedli Góry i Ciechomice w Płocku, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami o długości ok. 18,5 km, budowie przepompowni sieciowych – 11 szt. oraz odtworzeniu nawierzchni po wykonanych robotach.