ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta...

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III / 2015 - 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III / 2015 - 2019

Kontrakt z Wodociągami Płockimi Sp. z o.o. na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla rozszerzenia projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Przedmiotem umowy jest nadzór inwestorski przedsięwzięcia, którego zakres obejmuje:

1. Wykonanie przebudowy kolektora ściekowego „F” metodą bezwykopową, polegającą na:

  • modernizacji sieci grawitacyjnej z wykorzystaniem technologii bezwykopowej kolektora sanitarnego F,
  • modernizacji istniejącego uzbrojenia na kolektorze F, tj. komór kanalizacyjnych i włączenia odgałęzień bocznych,
  • zagospodarowaniu terenu planowanej inwestycji i przywróceniu go do stanu pierwotnego;
INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III / 2015 - 2019

2. Organizację, koordynację, nadzór, monitoring, raportowanie, sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym;
3. Pośrednie rozliczenie finansowe z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów oraz rozliczenie końcowe zgodnie z wymaganiami instytucji pośredniczących, instytucji finansujących oraz Unii Europejskiej dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności;
4. Mediacje i rozjemstwo w sporach;
5. Wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP).

Zobacz zdjęcia
Oczyszczalnia Maszewo / Płock (fot. Wodociagi Płockie) Odtworzenie nawierzchni - oczyszczalnia Maszewo / Płock Oczyszczalnia Maszewo / Płock WCiąganie rękawa do kanału kanalizacyjnego - oczyszczalnia Maszewo / Płock