ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno...

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – Etap I / 2012 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – Etap I / 2012 - 2015

Kontrakt z Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim na "Pełnienie Funkcji Inżyniera dla projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – Etap I”, nr POIS.01.01.00-00-248/10:

  • Kontrakt R1B: W ramach kontraktu przewidywano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym w miejscowościach: Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka. Zakres rzeczowy Kontraktu objął budowę ponad 28 km sieci kanalizacyjnej, w tym: około 23 km kolektorów grawitacyjnych, ponad 5 km rurociągów tłocznych, 22 sieciowe przepompownie ścieków i 10 przepompowni przydomowych. Sieć kanalizacyjna odprowadza ścieki do oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim.
  • Kontrakt R2: W ramach kontraktu przewidywano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym w miejscowości Łochowice. Zakres rzeczowy Kontraktu objął budowę około 0,6 km sieci kanalizacyjnej. Kanalizacja sanitarna zaprojektowana została z rur PVC o średnicy 200 mm. Ścieki bytowo – gospodarcze odprowadzono do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej. Sieć kanalizacyjna odprowadza ścieki do oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim.
  • Kontrakt D1: W ramach Kontraktu na Dostawy przewidywano modernizację i ujednolicenie systemu sterowania i monitoringu przepompowni ścieków, zainstalowanego na Oczyszczalni Ścieków w Krośnie Odrzańskim. Dotychczas na OŚ używane były dwa systemy monitoringu – system radiowy (starszy, nadzorujący pracę 21 przepompowni) oraz system w technologii GPRS i Internetu (obejmujący 9 przepompowni). Jedna przepompownia nie była objęta żadnym systemem monitoringu. Modernizacja systemu polegała na wymianie rozdzielnic sterowania pomp na modernizowanych przepompowniach ścieków z wykorzystaniem istniejących elementów sygnalizacyjnych i pomiarowych oraz wizualizację modernizowanych przepompowni w istniejącym oprogramowaniu w postaci nowych zakładek. Oprogramowanie modułów telemetrycznych modernizowanych przepompowni współpracuje z istniejącym systemem monitoringu i sterowania. Modernizowane przepompownie są rozbudową istniejącego systemu monitoringu i sterowania pracującego w technologii GPRS i Internetu, który jest zainstalowany na OŚ Krosno Odrzańskie.