ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony...

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI / 2019 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI / 2019 - 2023

30.08.2019 podpisaliśmy kontrakt ze spółką Aquanet S.A. w Poznaniu na usługi inżyniera kontraktu dla 12 zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI”.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców w Poznaniu, Swarzędzu, Luboniu, Mosinie i Czerwonaku:

  • rozbudowany zostanie system kanalizacji sanitarnej,
  • do sieci zostanie przyłączonych ponad 10 tysięcy nowych użytkowników,
  • dostarczana woda pitna będzie wysokiej jakości,
  • poprawi się funkcjonowanie sieci wodociągowej,
  • oczyszczanie ścieków będzie niezawodne i w pełni efektywne pod względem zarówno zasilania w energię, jak i przeróbki osadów (14,30 tys.t/rok).

Projekt zakłada wybudowanie 126 km i przebudowanie niemal 7 km sieci kanalizacyjnej, a także wybudowanie sieci wodociągowej o długości prawie 3 km.

Ponadto w ramach tego przedsięwzięcia przebudowane zostaną dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych (Centralna i Lewobrzeżna), zmodernizowana zostanie stacja uzdatniania wody Wiśniowa oraz wdrożone inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi.

Projekt ten jest największym projektem działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach wykonywanym w Wielkopolsce w ramach POIiŚ 2014-2020, dla którego Instytucją Wdrażającą jest NFOŚiGW.