ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna...

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap / 2016 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap / 2016 - 2022

14.12.2016 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla przedsięwzięcia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”.

Projekt ten, współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, obejmuje:

  • rozbudowę i przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały w celu osiągnięcia stabilnych, zgodnych z obowiązującym prawem parametrów jakościowych ścieków oraz podniesienia przepustowości części biologicznej oczyszczalni ścieków poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych oczyszczalni, a także hermetyzację i biofiltrację obiektów oczyszczania mechanicznego ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych w celu obniżenia uciążliwości zapachowej oczyszczalni;
  • rozbudowę i modernizację Zakładu Uzdatniania Wody „JASIOŁKA” w Szczepańcowej w celu uzyskania lepszych parametrów uzdatnionej wody i zwiększenia zdolności produkcyjnych ujęcia – w tym m.in.:
  • budowę komory pomiarowej wody surowej i komory zasuw,
  • modernizację komory zasuw na wlocie wody surowej,
  • budowę kontenera instalacji flokulanta i KMnO4,
  • modernizację osadników wstępnych,
  • budowę pompowni osadu i poletek osadowych oraz filtra powolnego;
  • budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne Oczyszczalni Ścieków (100 kW) i Zakładu Uzdatniania Wody „JASIOŁKA” w Szczepańcowej (40 kW) dla produkcji energii elektrycznej do wykorzystania na potrzeby własne.

Podpisanie umowy odbiło się szerokim echem w lokalnych mediach – oto przykłady:

Zobacz zdjęcia
SAFEGE - instalacja 40 kW ZUW Szczepańcowa